Silkeborg

Silkeborg

Fraflyttersyn

Mindst 8 dage før din fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af boligen. Her vil en medarbejder fra Silkeborg Boligselskab gennemgå lejemålet med dig, og vurdere hvilke istandsættelsesarbejde der evt. skal iværksættes.

Du får udleveret et overslag over de udgifter der evt. vil komme på den endelige flytteopgørelse.

Alle organisationens afdelinger har valgt A-ordning som vedligeholdelsesordning.

A-ordningen – kort fortalt

Ved A-ordningen flytter du ind i en normal istandsat bolig. I boperioden er det beboeren, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse i form af hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Beboeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring, medmindre de fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat.

Beboeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift afhængig af hvor længe lejeren har boet i lejligheden. Der optjenes 1 % pr. måned man har boet i lejligheden, indtil man har boet i 8 år og 4 måneder og dermed optjent 100%.

Beboeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.​