Silkeborg

Silkeborg

Naboklager

Spiller naboen høj musik på alle tider af døgnet, render underboens hund rundt uden at være i snor eller sker der andre overtrædelser af afdelingsreglementet, så kan det blive så slemt, at der er behov for at klage til boligselskabet.

Inden det sker, bør man dog altid overveje om det er muligt at løse uoverensstemmelserne på stedet ved en direkte – høflig og ordentlig – henvendelse til naboen. Beboerrepræsentanter, vicevært eller inspektør kan evt. være behjælpelige med råd og vejledning. Måske er der et forsoningsmøde med deltagelse af en tredjepart det, der skal til for at få naboskabet på ret køl igen.

Vurderes det, at en egentlig klage til boligselskabet er det, der skal til for at løse problemerne, er der nogle formelle spilleregler, der skal overholdes.

En formel klage skal altid være skriftlig og som hovedregel være fra mindst 2 beboere fra forskellige lejemål. Klagen fremsendes på mailadressen info@silkeborgboligselskab.dk, eller som almindelig post til Vestergade 91B. 

Klagernes navn, adresse og evt. mailadresse skal tydeligt fremgå af klagen. Anonyme klager behandles ikke. Men så længe klagen bare behandles internt i Silkeborg Boligselskab oplyser vi ikke hvem klagerne komme fra til dem der klages over.

Klagen skal – naturligvis – beskrive hvad der klages over så nøgternt og præcist som muligt.

Vurderer boligselskabet at klagen er berettiget bliver der givet en skriftlig påtale, som forhåbentlig hjælper.

Klager bliver orienteret om at en påtale er givet.

Vurderer boligselskabet, at en klage ikke er berettiget, meddeles det til klageren, som så har mulighed for selv at gå videre til kommunens beboerklagenævn med sagen.

Fortsætter generne må man klage igen, og endnu engang skriftligt.

Boligselskabet vurderer til stadighed, om en sag er så alvorlig, at den kan danne baggrund for en opsigelse af lejemålet. Hvis det er tilfældet kræver det normalt involvering af beboerklagenævn og boligret. Når en sag at komme så langt, kan man ikke længere være anonym som klager. Derfor vil en sag ikke blive overgivet til ekstern behandling uden, at det aftales med den der klager.

Godt naboskab!

Det kan være ganske psykisk belastende at ligge i langvarig strid med sin nabo. Er vi der henne hvor en strid skal afgøres ved domstolene, kan der være tale om årelange forløb.

Vi skal derfor opfordre alle i Silkeborg Boligselskab om at udvise respekt og tolerance overfor naboen. Et smil og en opmuntrende bemærkning er meget mere værd end alle de skriftlige procedurer og klagemuligheder, der findes i lejelovgivningen.