Silkeborg

Silkeborg

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af SB og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger.

Repræsentantskabet lægger de overordnede rammer for organisationsbestyrelsens arbejde, og det er derefter op til dem at sikre, at rammerne fyldes ud, og at linjerne bliver fulgt.
Det betyder i praksis, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration hører under organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen skal sørge for, at driften tilrettelægges og praktiseres i overensstemmelse med den gældende lov og SB’s vedtægter.

Organisationsbestyrelsen ansætter en direktør til at sørge for at disse krav efterleves og til at stå for den daglige drift af SB.

Sammen udgør organisationsbestyrelsen, direktøren og medarbejderrepræsentanten SB’s ledelse.
Det betyder, at organisationsbestyrelsen udstikker mål, retning og hastighed, og at direktøren navigerer efter disse retningslinjer, ligesom han har den daglige ledelse af administrationen og de ansatte medarbejdere.

Du kan finde kontakt oplysninger på organisationsbestyrtelsen under menuen Kontakt os.