Silkeborg

Silkeborg

Forsikring

Du skal selv huske at tegne en indbo forsikring. Silkeborg Boligselskab har tegnet en hus- og grundejerforsikring, glas og kummeforsikring samt brandforsikring. Den dækker kun bygningen.

Vi har opsat røgalarmer i alle lejemål. Nødvendig fornyelse af batteri påhviler lejeren.

Hvis du ikke har en indboforsikring, og der eksempelvis er vandskade eller brand i ejendommen, skal du selv dække udgifterne til at erstatte dit indbo. Det gælder også for evt. skader i dit pulterrum.