Silkeborg

Silkeborg

Standartsordensregler for husdyr

I de fleste af Boligselskabets afdelinger er det tilladt at holde husdyr (hund eller kat).

Under beskrivelsen i de enkelte afdelinger kan du læse, om det er tilladt i den pågældende afdeling.

 

  • At mit husdyr ikke på nogen måde må være til gene for andre lejere.
  • At det er forbudt at lade hund og/eller kat færdes på gade, veje, stier eller legepladser mv. uden at de føres i snor.
  • At ejeren af hund og/eller kat skal sørge for, at disse ikke griser på steder, hvor voksne og børn færdes (veje, fortorve, græsplæner, legepladser, opgange og lign.)-men sørger for, at dyrene føres til steder, hvor de ikke kan være til ulempe for andre. Skulle der indtræffe et uheld Skal ejerne uopholdelig fjerne efterladenskaberne.
  • At dyrene ikke må genere ved hyppig og langvarig gøen eller hylen, samt hindre at personer i lovligt ærinde(f.eks. postbud)får adgang til ejendommen.
  • At jeg træffer foranstaltninger, der hindre at dyrene volder skade for andre. Hvor man har privat have, skal denne være indhegnet sådan, at dyrene ikke kan forcere hegnet.
  • At jeg forpligter mig til at lade hund afrettet således, at jeg kan kalde den til mig og få den til at være rolig.
  • At mit husdyr er i helbredsmæssige forsvarlig stand og ikke udsættes for unødig lidelse.
  • At det er enhver husejer, eller den i hvis varetægt hunden er, forbudt at ophidse den til angreb.
  • At der ved anskaffelse ef en anden hund eller kat, skal oprettes en ny husdyrkontrakt, da denne kontrakt alene gælder nedenstående husdyr.

Såfremt ovennævnte ikke overholdes, inddrages tilladelsen til at holde husdyr. Såfremt husdyrholdet fortsættes efter tilladelsen er inddraget, medfører dette ophævelse af lejemålet.

Hent en husdyr kontrakt klik her.