Silkeborg

Silkeborg

Beboerrepræsentanter

Afdelingsbestyrelsen/beboerrepræsentanterne er valgt af afdelingens øvrige beboere til at repræsenterer dem i spørgsmål om afdelingens drift, og til at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

Som medlem af en afdelingsbestyrelse skal man varetage alles interesser og målet er at få afdelingen til at fungere så godt som muligt. En af afdelingsbestyrelsens/beboerrepræsentantens fornemmeste opgaver er at være katalysator af/for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen.

Det vil i praksis sige, at afdelingsbestyrelsen/ beboerrepræsentanterne, i samarbejde med administrationen, undersøger rammerne for beboernes ønsker, inden forslagene præsenteres på et afdelingsmøde, hvor de skal godkendes, inden de eventuelt sættes i værk.

Jo bedre forberedt forslagene er, jo nemmere er det for beboerne at tage stilling til om forslagene skal godkendes.

Afdelingsbestyrelsen/beboerrepræsentanterne kan således medvirke til, at beboerdemokratiet bliver effektivt og dynamisk.

Afdelingsbestyrelsen/beboerrepræsentanterne har ikke administrative opgaver. Det er administrationen, der sørger for at iværksætte og gennemføre de arbejder, der er besluttet i afdelingen. Samtidig er det også administrationen, som gennemfører udbud, når der skal købes nyt eller sættes projekter i gang i afdelingen.

Du kan finde kontakt oplysninger til afdelingsbestyrelses medlemmer, under menuen Afdelinger.